Opleiding Body Mind Release therapeut

In deze opleiding tot Body Mind Release therapeut leer jij jouw clienten begeleiden in het zelfstandig en gericht loslaten van hun beperkende emoties, gevoelens, angsten en overtuigingen.

Henk heeft veel last van spanning en stress. Hij voelt zich onzeker over zijn baan en slaapt daardoor slecht. Zijn frustraties reageert hij af op zijn gezin. Dit geeft extra spanningen thuis. Hij zit voor zijn gevoel vast en ervaart steeds meer moeite de juiste keuzes te maken in zijn leven. Zijn dokter heeft hem medicijnen voorgeschreven voor zijn hoge bloeddruk. Daarnaast volgt het advies van zijn vrouw op om met zichzelf aan de slag te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat onze beperkende gevoelens, overtuigingen en angsten (ballast) voor 95% bepalen hoe wij ons voelen, denken, gedragen en handelen. Deze ballast bepaalt direct de mate van stress en/of spanning die wij ervaren en welke fysieke en mentale klachten zich zouden kunnen ontwikkelen.

Binnen de BMR hebben wij de mogelijke innerlijke oorzaak van levensklachten volledig in kaart gebracht en kunnen wij deze gericht uittesten. Vervolgens begeleiden wij onze clienten in het zelfstandige loslaat- en opbouwproces.

BMR blijkt in de praktijk zeer effectief, breed inzetbaar, toegankelijk en wordt steeds meer als verzuiminterventie ingezet door bedrijfsartsen en bedrijfspsychologen. Subjectief onderzoek laat 93,19% positieve resultaten zien bij klachten als: stress, vermoeidheid, somberheid, onzekerheid, angst en piekeren.


OVER DEZE VIJFDAAGSE ERKENDE OPLEIDING TOT BMR THERAPEUT


Deze vijfdaagse opleiding tot erkend Body Mind Release therapeut is verdeeld over twee modules van elk 2,5 dagen en wordt na een praktijk- oefenperiode afgesloten met een examen. Na elke module kun jij direct met het geleerde aan de slag!

In deze opleiding leer jij jouw clienten professioneel te begeleiden in het zelfstandig en gericht loslaten van beperkende emoties, gevoelens (Body Release) angsten en overtuigingen (Mind Release). Tevens help jij hun met het terughalen van het positieve in hun leven.

Dit doe jij door het geven van inzicht, opstellen van een 'behandelplan', het gericht uittesten van oorzakelijke ballast, coaching en het aanleren van deze unieke BMR loslaat - en opbouwmethode.

MODULE I

  • Je leert waar eventuele beperkende emoties, gevoelens, angsten en overtuigingen zich in ons lichaam en onderbewuste hebben 'vastgezet'. En hoe deze ballast ons gevoel, gedrag, denken, handelen en mate van fysieke en mentale gezondheid beïnvloedt.
  • Je leert door de juiste vragen te stellen i.c.m. een testmethode de onderliggende oorzaak van levensklachten in 'kaart' te brengen.
  • je leert om aan de hand van een goede anamnese, kennis en inzicht een gericht behandelplan op te stellen.
  • Je leert onze unieke loslaat en opbouw methode en kunt deze uitleggen aan jouw client.

MODULE II

  • Je leert gekwetste of getraumatiseerde deelpersoonlijkheden uit te testen.
  • Je leert aan de hand van maken van een afhankelijkheidscirkel en/of succescirkel jouw client te ondersteunen in het zelfstandig gaan staan.
  • Je leert jouw client herkennen welke ballast hij of zij los mag laten en welke positieve gevoelens teruggehaald mogen worden.

PRAKTIJKOEFENPERIODE EN EXAMEN
Na de twee opleidingsmodules start de praktijkperiode. Het doel van de praktijkperiode als onderdeel van de opleiding tot erkend Body Mind Release therapeut is inzicht krijgen in en toetsing van de theoretische en praktische vaardigheden alsook de professionele attitude van de therapeut in opleiding. Deze toetsing gebeurt door het inleveren van twee casussen. De docent beoordeelt de casussen met een voldoende of onvoldoende. Bij een onvoldoende beoordeling krijgt de student feedback en de mogelijkheid om de betreffende casus aan te passen. Gedurende deze praktijkperiode kan de student altijd feedback vragen aan de docent. Bij een voldoende beoordeling van de casussen mag de student deelnemen aan het examen. Dit examen wordt in overleg met jou gepland en afgenomen door Hans de Waard, ontwikkelaar van deze methode.

Tijdens dit examen worden de belangrijkste zaken nog een goed doorgenomen, vindt er mondeling nog toetsing door de examinator plaats en krijgt de student veel praktische tips. Na positieve afronding ontvangt de student zijn/haar diploma tot erkend Body Mind Release therapeut en wordt hij/zij opgenomen in het landelijke Body Mind Release register. Wanneer de afronding niet positief is, kan de student een herkansing aanvragen. Kosten voor deze herkansing zijn €85,-

TERUGKOMDAGEN
Elk jaar worden tenminste twee terugkomdagen of oefendagen georganiseerd (kosten €98,-). Tijdens deze dag word je op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen en kun je je kennis en vaardigheden op peil houden. Om je registratie te houden is het verplicht dat je tenminste eenmaal per jaar hieraan deelneemt.


DETAILS EN PRIJZEN

Totaalprijs: €798,- | Betaling in 3 termijnen van €266,- is mogelijk.

De fiscus betaald mee aan jouw opleiding tot BMR therapeut! Jij kunt de totale kosten van deze opleiding minus €250,- (drempel) aftrekken van jouw belastbaar inkomen. Afhankelijk van jouw inkomen kan jouw voordeel oplopen tot zelfs 52%. Naast de kosten voor deze opleiding kun je ook jouw eventuele reiskosten en verblijfskosten aftrekken.  Voor meer informatie omtrent het aftrekken van studiekosten, verwijzen wij je naar de site van de Belastingdienst.

Opleidingsniveau: Gewaardeerd door het KTNO op HBO niveau.

Vooropleiding: VMBO - HAVO - MBO+-niveau

Erkenning en accreditaties: BATC, FAGT, NVST, VBAG en RBNG

Studiebelasting: 40 uur

Opleidingslokatie: Body Mind Release Trainingcentrum. Teugenaarsstraat 1 te Oss. Er zijn diverse Hotels en Bed & Breakfast mogelijkheden in Oss en omstreken.

Docent: Hans de Waard, ontwikkelaar van de Jassentechniek en Body Mind Release methode.

Agenda: Klik hier voor onze agenda en inschrijven.

Begeleiding voor startende therapeuten
Jassentechniek & Body Mind Release Nederland biedt niet alleen erkende korte beroepsopleidingen. Wij helpen jou tevens te voldoen aan alle Wkkgz verplichtingen om een eigen praktijk te starten.

Wil jij als Body Mind Release therapeut een specialist worden in het begeleiden van clienten zoals Henk die weer in hun eigen kracht willen komen? Schrijf je dan nu in!

 


Tijdens deze opleiding leer je o.a. alles over onze aanpak bij; stress, stress-eter, angst, snel geraakt of aangevallen voelen, negatief denken, vastzitten in het leven, traumaverwerking, burn-out, kinderen met gedragsproblemen, Adhd, vermoeidheid, emotionele afhankelijkheid, ex-loslaten, doel vinden, In je kracht gaan staan.